ВЪТРЕШНО-ФАМИЛНА ТЕРАПИЯ

Вътрешно-фамилната терапия е метод, с който човек може да разбере вътрешния си свят , както и да го транформира и изцели. В основата на този метод стои вярването, че във всеки човек има една неразрушима и състрадателна сърцевина, с помощта на която могат да бъдат излекувани различни аспекти от нас - убеждения или емоционални рани. Тези аспекти са в различни отношения един към друг, подобно на едно семейство, оттам и името "вътрешно-фамилни системи". Уникалното в подхода на този метод е че той не се бори с тези аспекти, не се опитва да ги потисне или премахне, а ги приема с разбиране и любов.

Методът е революционен още и с това, че:

-  Не се фокусира върху диагнози
 - Работи през сърцето
-  Признава множествеността на психиката /душата/ и едиността на духа
-   Клиентът терапевтира сам себе си - терапевтът и клиентът са котерапевти

Вътрешно- фамилната  терапия в същността си стъпва върху дзен, от една страна, и фамилната терапия от друга, както и използва елементи от  гещалт терапията, майндфулнес, Юнг и др.