Емоционалната подкрепа

Емоционалната подкрепа е жизненоважна форма на свързване между двама души. Тя е един от най-големите дарове, които можем да предложим на друго човешко същество. Тя е толкова значима колкото е водата за едно цвете – без нея ние линеем и се чувстваме сами всред превратностите на живота. Емоционалната подкрепа е в основата на психотерапията, но тя би трябвало да е в основата на всяко друго взаимоотношение.
В какво се изразява емоционалната подкрепа?
Тя е в умението да разбереш, чуеш и видиш другия без осъждане. Звучи просто, но на практика е много трудно, дори и когато имаме силно желание да подкрепим отсрещния човек. Това е така, защото никой не ни е учил на това и обикновено прибягваме до автоматични и познати реакции, които често имат обратния ефект.
Ние обикновено се опитваме да подкрепим другия по мъжки, просто защото културата ни е такава. В нашата култура съществува убеждението, че трябва винаги да сме събрани и силни и ние инстинктивно мислим в посока какво трябва да се поправи. Когато се опитваме да оказваме подкрепа, ние веднага мислим за нещо рационално или насочено към действие. Да вземем за пример две често използвани реплики, които отправяме на хора в дистрес – „стегни се” или „не плачи’. Те не само, че са неефективни, но могат да бъдат и много нараняващи. В тях има отхвърляне на емоцията, отхвърлене на преживяването. „Поплачи си” е доста по-ефективен начин да окажем подкрепа, тъй като дава възможност и свобода другият да изрази емоциите си, а не да ги потиска за пореден път. Емоционалната подкрепа е подкрепа на емоциите – тя дава нужното пространство те да бъдат признати, изразени, зачетени и преживяни, без значение какви са те.

Какво ни е нужно, за да подкрепим емоционално другия?:

- Да се свържем с женската си енергия

Независимо дали сме мъж или жена, ще ни е от полза да заложим на по-възприемчивата си женска енергия и да се опитаме повече да слушаме, повече да усещаме какво преживява другия, повече да се настроим към него. Женската енергия съдържа в себе си мекота и деликатност, която е необходима, за да може човекът отсреща да се отпусне. Резкият и остър подход е сковаващ и затваря другия.

- Неутрален ум /неосъждане/

Много е изкушващо да поставим емоциите на другия в някаква рамка или да мислим какво трябва или не трябва да преживява той/тя. Ние винаги имаме някакво мнение кое е най-добре и кое е най-правилно за другия. Трудно е да се отървем от нашето за и против, а то не помага на човека отсреща защото е крайно субективно и често невярно. Ние никога не можем да знаем кое е най-доброто нещо за другия, никога не можем да бъдем в неговата кожа, в неговия път. Затова е по-добре да се опитаме оставим ума да е по-пасивен и да не се увличаме по неговите концепции.

- Емпатия

Емпатията, това е способността да погледнеш нещата от чуждата гледна точка. Човек се чувства подкрепен и доближен, когато някой се опитва да разбере какво е да си на неговото място. Емпатията е и в това да прозираме отвъд думите и да се опитаме да разберем от какво има нужда човекът точно в този момент. Това може да е просто да бъде изслушан неосъждащо, да бъде окуражен или пък да чуе нещо мило за себе си. За да разберем това, ще ни е нужно да бъдем креативни, както и да активираме цялата емпатия на която сме способни.

- Внимание и присъственост

Колкото повече присъстваме в настоящия момент и по-концентрирано ни е вниманието върху човека насреща – това, което казва, състоянието му, излъчването, неговите емоции, толкова по-добре ще можем да се свържем с него. Когато насочваме цялото си внимание към друг човек, ние ангажираме всичките си сетива и се отваряме за него. Другият ще усети нашата ангажираност и ще се почуства значим.

-- Нормализиране

Всеки човек се страхува от това да не би да е слаб, да не би да не се справя. Страхува се, че може нещо в него да не е както трябва. Тези страхове и убеждения усилват психологическото ни страдание. Истината е че ние сме безкрайно сходни в емоционалните си преживявания и страхове. Нормализирането се състои в това да увериш другия, че това, което преживява е често срещано и е част от човешката природа.

Емоционалната подкрепа е практика по свързване с другия и когато се получи тази свързаност, тя е толкова захранваща, че изпълва хората със свежи сили и ресурс да продължат.