Зависимости: къде да потърсим помощ във Варна?

Проблемът със зависимостите става все по-сериозен в нашето общество и истината е че дори не осъзнаваме колосалния размер на разпространението на тази болест. Зависимостта може да бъде към алкохол и наркотици, но също и към храна, секс,  хазарт,  електронни игри. За зависимост говорим когато възникне загуба на контрол върху приема на вещества или пък към дадено  действие, както и повишен толеранс – нужда от все по-големи количества.
Зависимостта е грандиозен обществен проблем, често неглижиран, а и в известен смисъл поощряван. Няма да се спирам на обществения аспект,  а по-скоро на факта, че той е и семеен проблем.
Зависимият човек в едно семейство е крайният и видим симптом на болестта на цялото семейство. Затова лечението следва да бъде не само на зависимия, а на всички членове на семейството.
 За зависимите и техните близки пътят е нелек. Всяко душевно лечение е свързано с признаване на болезнени реалности, на болезнени емоции, тайни и травми. То е свързано с много усилия, борба и упорство да се извърви пътя на възстановяването.  Зависимостите са сложно и комплексно състояние и лечението им е комплексно.  Не е възможно да се случи просто с усилие на волята, нито пък е възможно човек да се справи сам, така както човек не може да се излекува сам от всяко друго заболяване като диабет или рак например. Най-важната и първа стъпка е приемането на заболяването, което само по себе си е сложен процес и преминава през етапите на отричане,  гняв,  пазарене,  депресия и накрая приемане на болестта. Чак в тази последна фаза, зависимият е напълно наясно с реалната ситуация и е готов да се лекува.
Добрата новина е че лечението е възможно когато човек потърси помощ.
 
Ето къде във Варна може да се обърнете за помощ:
 
 - Анонимни алкохолици и Анонимни наркозависими – събират се в сградата на Католическата църква на ул. Преслав и ул. Княз Борис. Работи се по програмата „12 стъпки”. На същото място и по същата програма работи и  група за лечение на близки на зависими -  Ал-Анон.
-  Дневния център към Терапията. Комбинира различни психотерапевтични подходи, медикаменти и работа в група.
-  Клиника Ренесанс – кв. Траката. Съчетава медикаменти с психотерапия.
- Психолози във Варна, които има опит в работата със зависими – Емилия Бойчева, Милена Петрова,  Кичка Бисерова. 
Често първата крачка в лечението се състои в детокс /във Варна това може да се случи в наркологично отделение в Терапията/, след което следва най-важната част – психологическата работа. При зависимостите най-добър резултат дава работата в група, но индивидуалната психологическа помощ също би могла да бъде много ценна.
От всички психологически затруднения, пътят на зависимостите е най-трънлив и най-болезнен. Ако погледнем от духовна переспектива, ще видим че там именно е ада. Но има един скрит дар на зависимостите и той се нарича духовното пробуждане.

Полина Иванова
Психолог-Варна