ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ

Психотерапията е форма на целенасочена помощ и грижа за психичното здраве на човека. Тя може да се определи като помощ, грижа, работа, процес на себе-познание, "пътуване" навътре, вътрешна промяна и израстване. Тя може да бъде еднакво полезна и на хора с изявени психични разстройства, и на такива, които просто търсят смисъла на своя живот, на изборите, които правят, на срещите и разделите, на чувствата и мислите, които ги изпълват.
Психотерапията помага на хората да изследват и разбират по-добре своя вътрешен свят и по този начин да имат по-пълноценен живот и взаимоотношения. Препоръчва се при наличие на трайни състояния, които могат да присъстват в различни аспекти от личния и професионалния живот като нарушават способността на човек да се чувства удовлетворен и пълноценен. Такива състояния са депресията, чувството за непълноценност, тревожността, проблемите във взаимоотношенията, склонността към пристрастяване и др. Твърде често те водят произхода си от предишен емоционален опит или преживяни травматични събития. Психотерапията помага за преодоляването на тези проблеми като се насочва към техните причини и по този начин работи за постигането на промяна на едно по-дълбоко ниво.