Сай кей

Нашите мисли се превръщат в действия, а нашите действия предопределят нашия живот. Това твърдение е лесно за възприемане, но определено изключително трудно за изпълнение.  Трудността идва от това, че ние самите не знаем за наличието на наши мисли и убеждения поради факта, че не се намират в нашето подсъзнание. Ние можем да управляваме и въздействаме само на тези мисли, които сме осъзнали. Какво се случва с всички мисли и убеждения, които се намират в нашето подсъзнание? Те ни въздействат без да разбираме това. Нашите вярвания са фундаментът на нашата личност, основата, на която определяме себе си като ценни или нищо неструващи хора, заслужаващи любов или отхвърляне, вечно съдещи другите или само наказващи себе си, контролиращи себе си или другите.  Нашите вярвания, колко ли от тях познаваме при положение, че 95% от тях се намират в нашето подсъзнание.  Какви избори и действия би предприел човек, който търси щастие за себе си, но в подсъзнанието си има заложено вярване „Ти не заслужаваш да бъдеще щастлив“, за което той дори и не подозира.
САЙ-КЕЙ балансирането е метод на енергийната психология, който е създаден, за да подпомогне балансирането на двете мозъчни полукълба и да доведе до състояние, което се нарича „състояние на цялостна мозъчна дейност“. Това е необходимото състояние за създаване на нови желани вярвания и убеждения, които да ни подпомогнат да създадем своята реалност, такава каквото желаем тя да бъде.
Балансирането създава потенциала, а ние сме тези, които създаваме резултатите, чрез своите действия. То помага да се освободим от собствените си вътрешни конфликти, които са основната причина, както за психологическите, така и за телесните ни проблеми и да изградим една здрава основа, върху която да създадем желания от нас живот.
 Сай кей фасилитатор: Галина Минтова