Хуманистична психология

Хуманистичната психология предлага холистичен поглед върху човешкото същестуване. В същността си, тя вярва, че човек притежава способността да развива потенциала си, да създава своя собствен живот и да се самоактуализира.  Тя акцентира върху положителните качества в човека и вярва в неговия вроден стремеж към развитие.
Хуманистичната психология е клиент-центрирана и смята, че  отношението клиент-психолог е ключът към развитието и израстването н клиента. Психологът помага на клиента чрез емпатично присъствие, позитивно отношение, автентичност и емоционална ангажираност.  Психологът не се държи като авторитет, по-точно е да се каже, че отношението психолог-клиент е отношение на хора, които са равни.
Ключови теми в хуманистичната психология са личната отговорност и отношението  и към себе-създаването на човека, настоящия момент, свободната воля, смисъла.  Фокусът е върху човека, а не симптома, върху индивидуалното, а не общото за групата,

Психолог - Полина Иванова
тел. 0885 942 466