СФЕРА НА РАБОТА

Психотерапията може да се определи като помощ, грижа, работа, процес на себе-познание, "пътуване" навътре, вътрешна промяна и израстване. Тя може да бъде еднакво полезна и на хора с изявени психични симптоми, и на такива, които просто търсят смисъла на своя живот, на изборите, които правят, на срещите и разделите, на чувствата и мислите, които ги изпълват.
Може да потърсите консултация/терапия  с мен при нужда да разберете и опознаете по-добре себе си, при състояния на депресия, чувство за непълноценност, тревожност, проблеми във взаимоотношенията, склонност към пристрастяване и др. Обикновено тези състояния водят произхода си от предишен емоционален опит или преживяни травматични събития. Психотерапията помага за преодоляването на тези проблеми като се насочва към техните причини и по този начин работи за постигането на промяна на едно по-дълбоко ниво.