Випасана

Випасана  е една от най-старите техники за медитация, възникнала в Индия. Отдавна изгубена за човечеството, тя била преоткрита от Гаутама Буда преди 2500 години. Випассана означава да виждаш нещата такива, каквито са. Тя е процес на себепречистване чрез самонаблюдение. Посредством наблюдаване на естественото дишане, съзнанието се концентрира и изостря. Когато съзнанието достигне определено ниво на чувствителност и яснота, медитиращият преминава към наблюдаването на променливата природа на тялото и духа и преживява универсалната истина на непостоянството, страданието и липсата на собствена същност, т.е. на его.

Водещ - Йордан Русев
тел. 087 863 3009